REDIZAJN ETIKETE

ZABAVNA ETIKETA KRIJE SENZACIJU OKUSA

Jarke, žive i šarene boje novog dizajna Sensation jasno upućuju na senzaciju okusa koja se krije iza zabavne etikete. Direktno i sa stavom nam daje do znanja da je Sensation neustrašiva, beskompromisna i prisutna u trenutku, a zbog toga se neće nikome izvinjavati.