Osvoji putovanje u Grčku za sebe i ekipu!

Pošalji SMS sadržaja SENSATION, broj računa,
ime i prezime, adresa na 60777 (0,32€ / 2,40kn SMS)
ili se prijavi na SENSATIONDRINK.COM
Trajanje od 5.6. do 15.7.2023.

Prijavi broj računa bilo koje senzacije i čuvaj ga do destinacije.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Osvoji

  • 1 X PUTOVANJE U GRČKU S EKIPOM (za 4 osobE)
  • 2 X airpods max
  • 3 X LJETNA zaliha senzacije!
  • 10 X senzacionalni merch